Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkolenie "Akcja bilans 2017"

Zapraszamy na szkolenie "Akcja bilans 2017", którego uczestnicy będą mieli okazję poznać zmiany w przepisach w 2017 roku i na rok 2018 dotyczące instytucji kultury oraz te dotyczące wydatków strukturalnych za rok 2017. Szkolenie odbędzie się 11 stycznia 2018 r. (czwartek) w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, przy ul. Teatralnej 4.

Temat szkolenia: "Akcja bilans 2017", zmiany w przepisach w 2017 roku i na 2018 rok dotyczące instytucji kultury oraz wydatki strukturalne za 2017 rok
Data szkolenia: 11 styczeń 2018 r.(czwartek), godz 10:00-15:00
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.12.2017
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z KSR nr 11 – środki trwałe,
Zapoznanie ze zmianami przepisów w 2017 roku w zakresie klasyfikacji środków trwałych, PKWiU oraz wpływie tych zmian na opodatkowanie VAT, stawki amortyzacyjne w PDOP,
Zmiany w ustawie o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej, ustawie o finansach publicznych
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
Uaktualnienia zmian w przepisach dotyczących wydatków strukturalnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
uzupełnienie aktualnej wiedzy związanej ze zmianą przepisów, praktyczne przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych, przygotowanie do sporządzenia sprawozdania z wydatków strukturalnych.

Program szkolenia:
Inwentaryzacja w instytucjach Kultury.
a/ terminowość i częstotliwość spisów z natury,
b/ informatyczne wspomaganie inwentaryzacji,
c/ przygotowanie i organizacja inwentaryzacji, przepisy wewnętrzne (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie inwentaryzacji, harmonogram spisu – wzór regulaminu skontrum biblioteki),
d/ rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych, (wzór protokołu poinwentaryzacyjnego, protokołu rozliczenia skontrum),
e/ osoby odpowiedzialne za inwentaryzację w jednostce,
f/ udokumentowanie weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
a/ KSR nr 11 dot środków trwałych (definicje, warunki uznania składnika majątku za środek trwały, zasady wyceny środków trwałych, ulepszenia i amortyzacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, niedobór, dokumentacja obrotu, specyfika inwentaryzacji środków trwałych, prezentacja w sprawozdaniu finansowym).
b/ zmiany w KŚT od 1 stycznia 2018 i ich wpływ na amortyzację,
c/ zaklasyfikowanie wybranych środków trwałych do właściwych KŚT po zmianie.

Zmiany w ustawie o rachunkowości.
Wycena aktywów i pasywów do bilansu:
- odpisy aktualizacyjne należności,
- odpisy aktualizacyjne zapasów.
Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zmian:
- zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych,
- istotność – ustalanie oraz wpływ na datę ujmowanie zdarzeń w księgach rachunkowych
- bilans,
- rachunek zysków i strat – wzór
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór,
- dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór,
- zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
- ewidencja wydatków strukturalnych.
Zasady sporządzania sprawozdania z wydatków strukturalnych RB - WS za 2017 rok
- Wydatki strukturalne w nowej perspektywie finansowej 2015 do 2020 występujących w kulturze.
- Odpłatność dla widzów, uczestników czy słuchaczy imprez kulturalnych a wydatek strukturalny.
- Zakup środków trwałych w miejsce dotychczas użytkowanych a wydatek strukturalny.
- Wyodrębnienie ewidencyjne w księgach rachunkowych wydatków strukturalnych.
- Kwalifikacja do odpowiednich kodów.
Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Metodologia szkolenia: Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.
Czas trwania: 5 godzin od 10:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: siedziba RIK ul. Teatralna 4 Katowice
Koszt szkolenia: 260 zł brutto od osoby
Uwaga: zwolnione z VAT w przypadku gdy środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. (Zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.710).

Prowadząca:
Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku, „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

Do pobrania: Karta zgłoszenia.
Koordynator szkolenia: Jarosław Bednarczyk , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 32/ 201 77 78


RIK Facebook

Rozmiar czcionki

A- A A+

Projekt Śląskie Digitarium Image Decription
loader

Wybrane z naszej galerii

Ogólnopolska di...
Image Detail Image Download
Ogólnopolska di...
Image Detail Image Download
Szkolenie emocj...
Image Detail Image Download
Szkolenie emocj...
Image Detail Image Download